english srpski
poslovna edukacija

Komunikacija seminari treninzi komunikacione veštine obuke
marketing

Da li vaši zaposleni komuniciraju za vas ili za vašu konkurenciju?


Ako želite da vaši zaposleni komuniciraju na pravi način?zasto-poslovna-znanja

Poboljšajte kvalitet interne i eksterne poslovne komunikacije, unapredite komunikacione veštine, efektivnost timskog rada, i uspešno rešavajte konflikte.


Obuke po vašoj meri - Okupili smo vrhunske trenere, koji su ujedno kreatori i izvođači
(ne samo preprodavci obuka), pa treninge mogu prilagoditi vasim konkretnim potrebama.

Treninzi komunikacije


(9) K01 - Trening ‘Timski rad i uspešna komunikacija’ - 1 dan

Efektan timski rad osnova je profitabilnog poslovanja i kvalitetne poslovne komunikacije svake inovativne poslovne organizacije -- Treneri: Miodrag Kostić i Marko Burazor
Kako organizovati i voditi efikasne timove? Kako ostvariti kvalitetnu komunikaciju i kolaboraciju? Kako postići sinergijski efekat tima i vrhunske poslovne rezultate?
http://www.poslovnaznanja.com/pdf/Trening_timski_rad_AHristov.pdf

(10) K02 - Trening ‘Veštine upravljanja i rešavanja konflikata’ - 1 dan

Rešavanje konflikata je osnova uspešnog poslovanja, dobrog menadžmenta i kvalitetne poslovne komunikacije u svakoj organizaciji -- Treneri: Miodrag Kostić i Marko Burazor
Kako upravljati konfliktnim situacijama, kako prepoznati njihove uzroke, kako ih uspešno razrešiti, kako ih sprečiti, razvijanjem potrebnih komunikacionih veština?
http://www.poslovnaznanja.com/pdf/Trening_resavanje_konflikata_MKukrika.pdf

(11) K03 - Trening 'Uspešno rešavanje sporova medijacijom’ - 1 dan

Uspešno rešavanje sporova je osnova efikasnog rada i kvalitetnog odnosa zaposlenih u svakoj poslovnoj organizaciji -- Trener: Dragan Pantić
Kako izbeći sudski postupak i konflikte među zaposlenima, brzim i efikasnim rešavanjem sporova, efektnim posredovanjem i medijacijom?
http://www.poslovnaznanja.com/pdf/Trening_medijacija_DPantic.pdf

(12) K04 - Trening ‘Veštine uverljivog i jasnog prezentiranja’ - 2 dana

Kvalitetno i uverljivo prezentiranje osnova je svake uspešne poslovne komunikacije u poslovnoj organizaciji -- Treneri: Miodrag Kostić i Marko Burazor
Kako da efektno predstavite, prezentirate i jasno komunicirate svoju marketinšku ili prodajnu poruku i lako uverite vaše sagovornike ili kupce?
http://www.poslovnaznanja.com/pdf/Trening_vestine_prezentiranja_MKukrika.pdf

Ostvarite pozitivan uticaj na motivaciju, produktivnost i zadržavanje vaših zaposlenih, otvarajući im nove vidike, stimulišući ih novim idejama, znanjima i iskustvima.


Treninge i konsalting komunikacije izvodimo sa dva trenera-konsultanta prisutna i aktivna svo vreme programa, što izvođenje (omogućava veću posvećenost polaznicima), a posebno cenu (za dva treneta), čini jedinstvenim u našem lokalnom okruženju.


pozovite


Pročitajte seriju članaka Miodraga Kostića u Profit mag. Kako prodavati u maloprodaji?


Ostvarite bolje poslovne rezultate, podižući radni moral, motivisanost i produktivnost vaših zaposlenih, otvarajući im nove vidike, stimulišući ih novim idejama, znanjima i iskustvima.


zasto-poslovna-znanja

Zašto da nas angažujete?
 • Naš potpuni fokus je na unapređenje vašeg poslovanja i menadžmenta
  (ne radimo ono u čemu nismo najbolji)
 • Samo treneri i konsultanti navedeni u našoj ponudi rade sa vašim zaposlenima
  (ne rade početnici i pripravnici)
 • Primenjujemo sopstvenu metodologiju razvijenu u radu sa domaćim preduzećima
  (ne prepričavamo tuđu priču)
 • Ostvarili smo rezultate radeći sa najvećim i najboljim kompanijama u regionu
  (ne gubimo vreme vaših zaposlenih)

Program optimizacije - KAIZEN - Kako sprovesti neophodne promene?


Kontaktirajte nas: info@veza.biz - mobilni: +381 63 60 80 26


Vestine pregovaranja sa kljucnim b2b kupcima poslovno pregovaranje from Miodrag Kostic


Video sa javnog treninga "Japanski poslovni model za poslovanje u Srbiji" održanog u Privrednoj Komori Beograda 18 marta 2014 godine.
Kontaktirajte nas na: info@veza.biz, ili pozovite: +381 63 60 80 26


  Pratite nas na društvenim mrežama:

Visit Us On Twitter Visit Us On Facebook Visit Us On Linkedin Visit Us On GooglePlus Visit Us On Pinterest Visit Us On Youtube Visit Us On Flickr Check Our Feed